In varying circumstances

2016–ongoing
various wood materials
exhibited at Kuusiston Taidekartano 2021

Prosessi alkaa kehollisesta puun työstöstä ja päättyy luontoon epävakaan sään ja muiden elollisten olentojen armoille.

(Maa)pallon muotoinen ontto veistos on yhdistelmä erilaisia löydettyjä jätepuu-materiaaleja. Se koostuu männystä, koivusta, pyökistä, tammesta, hyönteisten kuvioimasta puusta, liimapuusta, ja puukuitulevystä. Veistos on tehty vuonna 2016, ja viety myöhemmin metsään jossa kosteus, pakkanen ja luonto ovat muovanneet sitä ja hyönteiset löytäneet siitä asuinpaikan.

Prosessi kuvastaa altistumista ulkoisille ja sisäisille jännitteille ja paineille. Se kertoo murtumista, muodon muuttamisesta ja ajan kulumisesta.

/

The process begins from the bodily process of woodworking and ends in nature at the mercy of unstable weather conditions and other living beings.

The spherical hollow sculpture is a combination of a variety of found waste wood materials. It consists of pine, birch, beech, oak, wood patterned by insects, glulam, and fiberboard. The sculpture has been made in 2016, and was later taken to the forest where moisture, frost and nature have shaped it and insects have found a habitat in it.

The process symbolizes the exposure to external and internal tensions and pressures. It tells about ruptures, transformation, and the passage of time.

photos: Aino Ojala